Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
Start
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
 - Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
>>
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   Powstał w 1998 roku w celu zachowania i promocji walorów przyrodniczych doliny rzeki Bystrzycy – jednego z najważniejszych dopływów lewobrzeżnych Odry. Pod względem geograficznym to doskonały przykład doliny rzecznej z w pełni wykształconym korytem, licznymi starorzeczami, terenami bagiennymi i leśnymi. Park ma również na celu ochronę ginących i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Porastają go wysoko cenione łegi i graby, które stanowią 40% obszaru parku, w tym szczególnie wartościowe łegi jesionowo-wiązowe i grądy. W okolicy Zachowic, Czerńczyc i Kamionnej istnieje drugie co do wielkości w Polsce stanowisko lasów łęgowo-olchowych i jesionowych. Wśród drzew występuje dąb szypułkowy, grab, jesion i lipa drobnolistna. Warto też wspomnieć o wiekowych około trzystusetletnich dębach - w okolicy Gniechowic rosną takie cztery pomniki przyrody. Poza tym równie okazy zachowały się w Skałce i Smolcu.

   Charakterystyczna dla parku jest przede wszystkim roślinność wodna – w starorzeczach i stawach grążel żółty i rdestnica pływająca; na rozlewiskach szuwar oczeretowy, szuwar pałki wąskolistnej; na brzegach rzek szuwary mozgowe i wielkoturzycowe. Na łąkach spotyka się kosaca żółtego i turzyce. W obrębie parku występują również rzadko spotykane ostrożeń siwy i koniopłoch łąkowy, często można natrafić na śnieżyczkę przebiśnieg, konwalię majową, kopytnika pospolitego, kalinę koralową, rzadziej zdarza się widzieć szafirka drobnokwiatowego, śnieżycę wiosenną i lilię złoto głów. Świat fauny reprezentują przede wszystkim liczne ptaki – modraszka, zięba bogatka, świstunka, kowalik, rudzik i pierwiosnek. Spośród ssaków pojawiają się wydry i nietoperze. Gady i płazy reprezentują traszka zwyczajna, żaba trawna i wodna, ropucha zwyczajna, kumak zwyczajny, jaszczurka zwinka i zaskroniec. Spośród licznych gatunków ryb warto wymienić okonia, płoć, liczne kiełbie, a także ciernika, szczupaka,śliza, sandacza i leszcza. Zdarzają się unikatowe gatunki owadów : kozioróg dębosz, paź królowej, a także największa kolonia rzadkiego motyla – przelatki maturny.

   Tereny parku to doskonałe miejsce rekreacji dla turystów i miłośników sportów wodnych. W lipcu odbywa się coroczny spływ kajakowy po Bystrzycy na trasie Mietków-Skałka, więcej możliwości spływów rzecznych oferuje ośrodek w Sokolnikach.

.


Zobacz pokrewne obiekty :