Żukowski Jan - Wójt Gminy Żórawina
Start
Żukowski Jan - Wójt Gminy Żórawina
Żukowski Jan - Wójt Gminy Żórawina
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
Z Bartłomiejem Nowowiejskim - twórcą i popularyzatorem nowej plenerowej gry towarzyskiej
>>
Z Bartłomiejem Nowowiejskim - twórcą i popularyzatorem nowej plenerowej gry towarzyskiej "RZUTKIJKI". .|.. ( fot. czyżby anonimowy? )
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   W 1964 r. ukończył technikum rolnicze. Był m.in. prezesem Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego. Sprawował mandat posła na Sejm kontraktowy z listy ZSL, wybranego w okręgu Wrocław. Później kierował Dolnośląską Izbą Rolniczą.


   Od 2002 pełni funkcję wójta gminy Żórawina. Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego.


   29 IX 2013 odbył się plebiscyt w sprawie odwołania jego osoby z piastowanego stanowiska. Pomimo, iż mandat do dalszego sprawowania władzy dało mu tylko 8 procent wyborców – z powodu zbyt niskiej frekwencji referendum uznano za nieważne.


   Szkoda też, że nie znalazł czasu, aby odpowiedzieć na parę prostych pytań mogących nieco ubarwić tę notkę..


Zobacz pokrewne obiekty :