Ciepłownia Czechnica w Siechnicach
Start
Ciepłownia Czechnica w Siechnicach
Ciepłownia Czechnica w Siechnicach
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
 - Ciepłownia Czechnica w Siechnicach
>>
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   Aktualnie Elektrociepłownia "Czechnica" wchodzi w skład Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Łączna moc elektryczna EC "Wrocław" i EC "Czechnica" wynosi 360 MW, a cieplna 1376 MWt, co w grupie elektrociepłowni Zawodowych pozwala na zajęcie czołowej pozycji. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA jest producentem ciepła i energii elektrycznej głównie w układzie skojarzonym. Dzięki takiemu procesowi technologicznemu realizowany jest wymóg oszczędnego, mało uciążliwego dla środowiska naturalnego, wytwarzania dwóch niezbędnych w dzisiejszym świecie rodzajów energii. Ma to ogromne znaczenie dla wielkich aglomeracji miejskich, w których elektrociepłownia zlokalizowana jest w samym centrum miasta (jak ma to miejsce we Wrocławiu) lub blisko terenów wodonośnych (jak ma to miejsce w przypadku EC "Czechnica").

   Eksploatacja Elektrowni Czechnica rozpoczęła się w roku 1910, kiedy oddano do ruchu pierwsze kotły parowe. Pierwszy prąd z tej elektrowni popłynął w roku 1911. Moc zainstalowana elektrowni wynosiła wówczas 4 MW. Elektrownia była sukcesywnie rozbudowywana i na początku 1945 roku dysponowała mocą ok. 120 MW, a w budowie znajdował się jeszcze jeden kocioł oraz turbozespół o mocy 40 MW. W trakcie działań wojennych, w lutym 1945 roku, została przejęta przez wojska radzieckie. Nie była zniszczona nawet w najmniejszym stopniu. Niestety, opuszczając elektrownię Rosjanie wymontowali i wywieźli większość urządzeń energetycznych. 1 marca 1947 roku - po przejęciu od władz radzieckich nieczynnej elektrowni przystąpiono do jej odbudowy i uruchomienia. W 1949 roku zdecydowano o budowie nowej elektrowni o mocy 110 MW z wykorzystaniem istniejącego uzbrojenia terenu, budynków i budowli, przydatnych urządzeń oraz infrastruktury. Synchronizacja pierwszego turbozespołu z siecią nastąpiła we wrześniu 1955 roku, drugiego w lutym 1956 roku. W roku 1959 postanowiono rozbudować elektrownię o kolejny - trzeci turbozespół o mocy 32 MW. W marcu 1974 roku postanowiono przekształcić Elektrownię Czechnica w elektrociepłownię. Założenia opracowane w roku 1975, zostały zatwierdzone rok później. Przebudowę rozpoczęto w kwietniu 1979 roku. Obecnie Elektrownia Czechnica dysponuje mocą elektryczną 110 MW oraz cieplną 294 MWt.

.


Zobacz pokrewne obiekty :