Ušák Milan - Burmistrz Miasta Siechnice
Start
Ušák Milan - Burmistrz Miasta Siechnice
Ušák Milan - Burmistrz Miasta Siechnice
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
.|.. ( fot. czyżby anonimowy? ) - Ušák Milan - Burmistrz Miasta Siechnice
>>
.|.. ( fot. czyżby anonimowy? )
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   Urodzony w 1972 r. W latach 1991–1996 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach administracja oraz prawo. W latach 1997–2002 był słuchaczem Studium Doktoranckiego Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UWr. W 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa finansowego.

   Po studiach pracował w: Biurze Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich - Zespole Terenowym we Wrocławiu. Był też członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od 2003 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego.

   Od 1994 r. był radnym gminy Święta Katarzyna (był nim ponownie od 2009 r.). W latach 1998 – 2001 był Zastępcą Wójta Gminy Święta Katarzyna. 9 grudnia 2010 r. został zaprzysiężony na Burmistrza Siechnic.


   Pomimo dostarczenia listy pytań mogących rozluźnić nieco tą wzmiankę – pan Burmistrz nie odesłał jeszcze odpowiedzi.

.


Zobacz pokrewne obiekty :