Gniechowice
Start
Gniechowice
Gniechowice
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
 - Gniechowice
>>
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   Pierwotnie wieś rozwijała się jako ulicówka, z czasem przekształciła się w wieś wielodrożnicową. Położona w pobliżu rzeki Czarna Woda i jej dopływu rzeki Gnia. Potwierdzono ciągłość osadnictwa z czasów neolitu. Wzmiankowana w 1288 r pod nazwą Gnekowiz, Gniechowiczi, w 1310 r. – Gnichwicz, Gnechewitz. Nazwa Gnichwitz została zmieniona przez nazistów po 1936 r. na Altenrode. Już w 1299 r. stał tu kościół. Od 1337 r. miejscowość stanowiła własność rodziny von Reichenbach. W 1404 roku majątek odkupiła rodzina Ungerathen, a od 1561 r. przejmują ją hrabiowie von Saurma-Jeltsch. Pierwotnie stał tu dwór nawodny, otoczony fosą i podpiwniczony. Wieś i dwór z folwarkiem spłonęły w 1642 r. podczas wojny trzydziestoletniej. Pod koniec XVIII w. wieś posiadała własny browar i gorzelnie. Rozwinięte było też rzemiosło, na pewno funkcjonował młyn wodny i dwa wiatraki. Na pocz. XX w. we wsi było kilka sklepów, trzy gospody, piekarnia, świetlica oraz szkoła katolicka.

   Obecny barokowy pałac pochodzi z pocz. XVIII w. Przebudowano go w 1843 roku. W 1861 r. powstała wieżyczka zegarowa, jednak oś główną już wcześniej podkreślały wieżyczka na dachu mansardowym, portal i lukarna. Jest to piętrowy niepodpiwniczony budynek na rzucie prostokątnym, z dachem mansardowym i lukarnami. Przy ścianie wschodniej przypory. Nierównomiernie rozłożone prostokątne okna odwzorowują układ wnętrz. Okno na osi głównej szersze. W części centralnej wejście zakończone łukiem pełnym. Elewację parteru zdobi rustyka, piętro elewacji frontowej i ogrodowej dekorują stiuki – profilowane obramienia okien ujmują festony, wici roślinne oraz kartusze z motywami skrzyżowanych liści palmowych, pomiędzy nimi korona, wyżej putta. We wnętrzu obecnie brak wyposażenia. Zabudowania folwarczne obecnie stoją opustoszone. W pobliżu folwarku rozciągał się park z przełomu XVIII i XIX w. – w stylu angielskiego parku krajobrazowego.

 Kościół p.w. Św. Filemony zbudowany w XV w. w stylu gotyckim, następnie przebudowany w latach 1853-54 na neogotycki. Jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, nawa z podwieszanym stropem drewnianym. Otoczony XV-wiecznym murem.

   Jeszcze 60 lat temu istniał tu kościół ewangelicki. Zbudowany w latach 1860-63 w stylu neogotyckim. Była to jednonawowa, pięcioosiowa, murowana i otynkowana budowla z dachem dwuspadowym, z przyporami i ostrołucznymi oknami.

.


Zobacz pokrewne obiekty :