Smolec
Start
Smolec
Smolec
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
 - Smolec
>>
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   Pierwsze historyczne wzmianki o Smolcu pojawiają się już w 1323 roku i wymieniają jako świadka Jesco de Smolcz. Smolec jest wspomniany w zapiskach historycznych jako lesista i bagnista okolica. Wraz ze zmianami granic, zmieniały się nazwy, które Smolec posiadał. Przedwojenny dolnośląski konserwator zabytków wymienia: Smolz (1323); Smolcz (1324/26); Smolicz i Smolize (1328); Polnische i Wenigen Schmolz (1336); Schmolcz i Smolcz polonicale, Grossensmolcz i Smolcz minor (1337); Gross i Kleine Schmolz (1373); Schmoltz (1669); Smoltsch (1798); Schmoltsch (1802); Schmolz (1945).

   Historia Smolca to przede wszystkim dzieje smoleckiego zamku z 1357 r. Wtedy to właśnie właścicielem posiadłości ziemskich był Jesco de Smolcz. W roku 1523 r. majątki ziemskie wraz z dworem przeszły w posiadanie rodu Von Saurma - Uthmannsche. Dokonano gruntownej przebudowy dworu. Do końca XVIII w. wymienia się jeszcze kilku innych właścicieli. Dokumenty mówią o rodzinach von Schindler, Karrowotz, Pfeil. W roku 1830 zamek i przyległe grunty należały do Karla Ludwiga von Königsdorfa. W 1843 r. – aż do 1945 r. cały majątek staje się własnością rodziny wrocławskiego radcy Karla Gedeona von Wallenberg-Pachaly. To właśnie ta rodzina miała największy wpływ na życie i kształt Smolca. Stojący do dziś kościół zawdzięcza swe narodziny hojności ówczesnych właścicieli ziemskich. Ewangelicki pastor Wilhelm Treblin, podejmując trud budowy kościoła, wspomina, że wszystko zaczęło się 9 maja 1906 roku, od wizyty w domu rodziny von Wallenberg-Pachaly.

   Historia Smolca w pigułce: budowa tamy, grobli, rówów i stawów do odwodnienia okolicy (1476); pierwsza izba szkolna (1648); powstaje szkoła ewangelicka (1817); otwarcie Freiburskiej Kolei Żelaznej (1834); budowa cukrowni w (1850) - budowę zatrzymano a cukrownę rozebrano całkowicie w roku 1931; budowa fabryki superfosfatu, w roku 1903 została ona połączona z wybudowaną wcześniej fabryką porcelany, po I wojnie została zatrzymana w swej działalności (1862); powstaje szkoła katolicka (1895); powstaje fabryka porcelany (1895); otwarcie znanej w całej ówczesnej Europie "Fabrykę Chemiczną Schmolz" (1903); oddanie do użytku szkoły ewangelickiej oraz apteki (1911); elektryfikacja (1911).

.


Zobacz pokrewne obiekty :