Kobierzyce
Start
Kobierzyce
Kobierzyce
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
Pałac wniesiony przez rodzinę Konisdorfów w 1730 roku. Obecnie siedziba UG w Kobierzycach. - Kobierzyce
>>
Pałac wniesiony przez rodzinę Konisdorfów w 1730 roku. Obecnie siedziba UG w Kobierzycach.
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   Wielodrożnicowa wieś z zespołem pofolwarcznym położona na Równinie Wrocławskiej. Do 1937 nosiła nazwę Koberwitz, zmienioną później aż do końca II wojny światowej na Rößlingen. Tuż po wojnie krótko używano nazwy Sobiegród. Nazwa miejscowości najprawdopodobniej pochodzi od imienia Kobier lub staropolskiego słowa "kobier", czyli kobierzec, który zarówno może oznaczać ręcznie tkany dywan, jak i kobierzec zbóż, traw i kwiatów polnych.

   Wzmiankowana po raz pierwszy przez Henryka III Białego w 1257 jako Cobilwiz, w kolejnym zachowanym dokumencie z 1333 jako Gut Koberwitz (tj. „dobra kobierzyckie”), a cztery lata później, przez czeskiego króla Jana (szwagra księcia Henryka VI), potwierdzającego jej własność Otto von Glubosowi określona jako Cobruicz. Począwszy od 1395 wieś aż do lat 30. XX wieku stale funkcjonowała już pod nazwą Koberwitz. W roku 1885 przeprowadzono przez Kobierzyce linię kolejową z Wrocławia do Świdnicy, a w 1898 za tutejszą stacją dobudowano odgałęzienie łączące Wrocław z Dzierżoniowem.

   Kobierzyce i inne sąsiadujące z nimi wsie wraz z okolicznymi ziemiami trafiły na początku XVIII wieku w ręce rodziny von Königsdorf, która około 1788 wybudowała tu sobie siedzibę. W latach 90-tych w okolicznościach bardzo dynamicznego rozwoju węzła bielańskiego urząd gminy zdecydował się na odrestaurowanie popadającego w ruinę pałacu, w którym w 1997 roku zlokalizował swoją siedzibę. Pałac otoczony jest ogólnodostępnym obszernym parkiem, służącym rekreacji mieszkańców.

   W 1924 w kobierzyckim pałacu zorganizowany został kurs "Podstawy wiedzy duchowej dla powodzenia w rolnictwie", który poprowadził Rudolf Steiner – filozof i ojciec antropozofii. W folwarku opodal pałacu powstało nowatorskie na owe czasy biodynamiczne gospodarstwo rolno-ogrodnicze kładące nacisk na ochronę środowiska i zdrowe żywienie jako alternatywę rolnictwa przemysłowego. W 75 rocznicę tego wydarzenia wmurowano w ścianę pałacu stosowną tablicę pamiątkową.

.


Zobacz pokrewne obiekty :