Święta Katarzyna
Start
Święta Katarzyna
Święta Katarzyna
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
 - Święta Katarzyna
>>
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   Wzmiankowana w 1257 roku. Pierwotna zapisana forma nazwy wsi to Sankt Kattern. Później Cattern, Kattern – zaraz po wojnie Katarzyn.

   Pierwsza wzmianka o szkole katolickiej pochodzi z 1512 r. Budynek szkolny spłonął wraz z plebanią i kościołem w 1720 r. Szkołę ewangelicką wybudowano w 1886 r. i po uroczystym otwarciu w dniu 4.IV. 1887 r. oddano do użytku.

   Zakon sióstr szarytek od św. Elżbiety wybudował tu w 1907 r. obiekt, w którym prowadził podstawową opiekę ambulatoryjną, przedszkole i ochronkę dla najmłodszych. Siostry osiadły tu w dniu 30 stycznia 1895 r. Do dziś prowadzą one swą społeczną misję. Klasztor prowadził pracę wychowawczą nad dziewczętami z ubogich i rozbitych rodzin. Znajdowała się tu szkoła, w której uczono podstaw gospodarstwa domowego i innych potrzebnych młodej kobiecie umiejętności.

   W budynku dawnej gospody - dziś GCK - 25 VIII 1911 r. zawiązano Ochotniczą Straż Pożarną w Św. Katarzynie. Do dziś zachował się pierwszy budynek remizy. Również druga remiza, wybudowana w 1926 r., zachowała się do dziś.

   Cmentarz przykościelny powstał zapewne w sposób naturalny po wybudowaniu kościoła w I poł. XIII w. Cmentarz ewangelicki założono w 1867 r. Grzebano na nim protestantów ze Św. Katarzyn, Smardzowa i Zacharzyc.

   W 1842 r. pierwszy pociąg wyruszył z Wrocławia i dotarł wówczas do pierwszego przystanku w Św. Katarzynie. Pełnego przejazdu oddanym wtedy odcinkiem żelaznego szlaku dokonano dnia następnego dojeżdżając do stacji w Oławie.

   Kościół p.w.św. Katarzyny Aleksandryjskiej istnieje od I p. XIII w. Wieżę dobudowano w końcu XV w. Kościół pozostawał u protestantów do 1653 r. W 1720 r. w świątynia spłonęła łącznie z plebanią i zabudowaniami gospodarczymi.

   Już w 1736 r. istniały we wsi dwa wiatraki. Oba rozebrano po I Wojnie Światowej. Nowa energia zasilała wydajniejsze silniki mechaniczne. Wtedy to powstał istniejący jeszcze, lecz już nie działający młyn rodziny Döbold.

   We wsi są trzy pomniki : poświęcony poległym podczas wojen pruskich w II poł. XIX w. (po II wojnie św. adaptowano go dedykując poległym tu czerwonoarmistom), wojakom poległym na frontach I wojny światowej, oraz trzeci z 1939 r.

.


Zobacz pokrewne obiekty :