Siechnice
Start
Siechnice
Siechnice
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
Gimnazjum oraz łącznik z Halą Sportową. - Siechnice
>>
Gimnazjum oraz łącznik z Halą Sportową.
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   Siechnice (pierwotnie Tschechnitz) – miasto położone nad Oławą. 1 I 2010 r. Siechnice stały się siedzibą gminy Siechnice. Poprzednio były one jednym z nielicznych miast w Polsce niebędących siedzibą gminy, w której się znajduje. Położone są przy drodze krajowej nr 94 Wrocław – Opole; 10–12 km od węzłów autostradowych autostrady A4, 13 km od centrum Wrocławia. Przechodzi tędy linia kolejowa Wrocław – Jelcz-Laskowice. Czas jazdy koleją do Wrocławia wynosi 12–15 minut.

   Teren ten zasiedlony był już w czasach neolitu, kultury łużyckiej i przeworskiej. Wzmiankowane w 1253 r. jako Sechenice w dokumencie Henryka III Białego, który przekazywał wieś ufundowanemu przez siebie szpitalowi św. Elżbiety we Wrocławiu. Od 1323 do 1810 r., kiedy dokonano sekularyzacji dóbr kościelnych w Prusach, wieś stanowiła dobra szpitalne Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą z kościoła św. Macieja we Wrocławiu. Od 1438 r. wymieniano kmiecą karczmę dziedziczną, potem także dziedziczną kuźnię i gospodarstwo rybackie, a od 1570 r. wiatrak. W czasie wojny trzydziestoletniej i potem siedmioletniej Siechnice zostały całkowicie zniszczone. Spłonęły całkowicie w 1675 r. Ponowny pożar, tym razem częściowy, zniszczył miejscowość w 1792 r. razem z karczmą. Była zalana w czasie wielkich powodzi odrzańskich w 1578 i 1785. Z powodu stałego zagrożenia powodziowego już od XIV w. budowano wały przeciwpowodziowe i kanały. Pierwszy most na Oławie powstał jeszcze przed 1785 r. W 1833 r., gdy otwarto szkołę katolicką, mieszkało w Siechnicach 638 osób, istniało 37 domów oraz szpital, młyn, 3 wiatraki i karczmy, swoje zakłady prowadziło 14 rzemieślników. Wraz z rozwojem przemysłu sukienniczego rolnictwo przestawiło się na hodowlę owiec. W 1909 r. miejscowość przecięła linia kolejowa z Wrocławia do Opola przez Jelcz. Zlokalizowano tu m.in. elektrownię . Założony w latach 20-tych XX w. rolniczy instytut hodowli zwierząt (istniał do 2000) współpracował z Uniwersytetem Wrocławskim. W 1936 r. władze nazistowskie urzędowo zmieniły nazwę Kraftborn. W okresie wojennym stacjonowała tutaj jednostka obrony przeciwlotniczej. W 1945 r. zasiedlili ją polscy przesiedleńcy z przedwojennego powiatu Gródek Jagielloński koło Lwowa. Z dniem 1 stycznia 1997 r. Siechnice uzyskały prawa miejskie. W tym samym roku poważnie ucierpiały w czasie wielkiej powodzi na Śląsku.

.


Zobacz pokrewne obiekty :