Radwanice
Start
Radwanice
Radwanice
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
 - Radwanice
>>
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   Przez północno-wschodnią część osady przepływa rzeka Szalona, która jest jednym z dopływów Oławy. Tereny Radwanic są od dawna zamieszkałe na co wskazuje 17 wykopalisk : z neolity, kultury łużyckiej, celtyckiej i przeworskiej. Są to ślady osadnictwa, osad, cmentarzyska oraz groby szkieletowe.

   Pierwotnie polska nazwa wsi pochodziła od patrona Radwana. Następnie w 1353 r. została zniemczona na Radwenticz oraz Radewanawicz, w 1382 r. osada nosiła nazwę Radwanicz. Później kolejno : Radwanitz, Radelwitz, Rattwanitz, Radwnitz, a w 1937 r. – Wasserborn. Początkowo południowa część wsi stanowiła osobną osadę Sokolnik (wzmiankowana w 1353 r. jako Sagicz). Ostatecznie po wojnie obie wsie zostały połączone i przyjęły nazwę Radwanowice, a następnie Radwanice.

   Znajduje się tu wiele ciekawych budynków pochodzących z przełomu XIX/XX w. Świadkami dawnych dziejów są m.in.: kościół parafialny Matki Bożej Różańcowej zbudowany w 1939 r. oraz park. Przy ulicy Parkowej istniał dawniej pałac z par i ogrodem gospodarczym o pow. 1,26 ha, w tym 0,38 ha to staw. Wiadomo że do 1810 r. majątek należał do kapituły wrocławskiej, a po sekularyzacji dóbr przeszedł na własność urzędu skarbowego.

   Początki założenia zespołu parkowego sięgają przełomu XVIII i XIX w. We wschodniej części parku znajduje się półkolisty wzgórek, od którego biegnie aleja lipowa dochodząca do półwyspu stawu. Staw ma kształt wydłużonego prostokąta z części środkowej. Część północna stawu jest dobrze utrzymana – natomiast część południową pokrywają szuwary i trawy. Zespół parkowy wyróżnia bogaty drzewostan. Na południowo-wschodnim krańcu stawu rosną dwie topole białe o pomnikowych rozmiarach: 480 i 345 cm obwodu oraz po 22 m wysokości.

   W tzw. "starych Radwanicach" mieści się również budynek szkoły podstawowej, której najstarsza część pochodzi z pocz. XX w. Radwanice są podmiejskim osiedlem grupującym małe zakłady przemysłowe i rzemieślnicze.

.


Zobacz pokrewne obiekty :