Strefa aktywności gospodarczej w Biskupicach Podgórnych
Start
Strefa aktywności gospodarczej w Biskupicach Podgórnych
Strefa aktywności gospodarczej w Biskupicach Podgórnych
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
To miejsce ma duży potencjał przestrzenny. - Strefa aktywności gospodarczej w Biskupicach Podgórnych
>>
To miejsce ma duży potencjał przestrzenny.
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
     Lokalizacja w okolicach węzła bielańskiego inwestycji z branży handlowo-usługowej przyczyniła się do utworzenia na terenie gminy wielu miejsc pracy. Władze gminy postanowiły więc przyciągnąć więcej inwestorów z branży produkcyjnej, stwarzając tym samym nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Utworzenie na terenie Gminy Kobierzyce Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyczyniło się do napływu inwestorów zagranicznych reprezentujących branżę produkcyjną i elektroniczną.

     Pod koniec 2005 roku utworzono na terenie gminy w Biskupicach Podgórnych - Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną Podstrefę Wrocław–Kobierzyce. Tereny inwestycyjne Podstrefy wyniosły prawie 282 ha. Strategicznymi inwestorami na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej są zakłady LG Display, LG Electronics, Toshiba oraz ich poddostawcy. Zgodnie z wydanymi zezwoleniami na działalność w Podstrefie, przewiduje się, że w roku 2012r. powstanie 13 000 miejsc pracy.

.


Zobacz pokrewne obiekty :