Węgry
Start
Węgry
Węgry
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
Pałac z I poł. XVII w. - Węgry
>>
Pałac z I poł. XVII w.
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   Pierwotną nazwą był Wanger, później kolejno Wangir i Wangern, po 1945 roku – Węgry. Wieś stanowi przykład połączenia typu ulicówki z osadą przyfolwarczną. Położona jest na drodze 346 łączącej autostradę A4 i z drogą krajową nr 8.

   W księdze ziemskiej wieś wymieniona po raz pierwszy w 1309 r. w posiadaniu Gisylhera Kolneri, sędziego dworu wrocławskiego, któremu podarowana została przez Henryka V, księcia wrocławskiego. Kolejnymi wzmiankowanymi właścicielami byli Peter Schwarz (połowa XIV w.), Daniel Hesler (XVII w.),hrabia von Stahrenberg (II poł. XVIII w.), markiz von Bruett (1795 r.), von Rother (1844 r.), Karl Hicketier (dzierżawa w 1856 r.), Otton Hicketier (dzierżawa w 1905).

   Kościół parafialny p.w. św. Jadwigi wzmiankowany w 1309 roku. Obecny kościół wybudowany prawdopodobnie w I poł. XIV w. położony w centrum wsi. Murowany z granitu z dodatkiem cegły, pierwotnie z dwoma kruchtami. W I poł. XVIII w. kościół został zbarokizowany. Między innymi powyższono wówczas dach, zmieniono wielkość i kształt okien. We wnętrzu m.in. ołtarz główny neogotycki, ołtarze boczne regencyjne, późnobarokowa ambona. Kościół otoczony cmentarzem grzebalnym ogrodzonym murem z łamanego kamienia. W murze cmentarnym brama z I poł. XVI w. z półkolistym otworem zwieńczona attyką oraz wmurowane w jego lico dwa granitowe krzyże pokutne.

   Pałac pierwotnie był zapewne dworem pochodzącym z I poł. XVII w. – w jednej z piwnic sklepienia kolebkowe z lunetami. Przebudowywany w II poł. XIX w. (elementy neogotyckie) i w 1922 r. Obecnie jest to piętrowa budowla na planie prostokąta z owalnym ryzalitem od południa i cylindryczną wieżą od zachodu. Dach mansardowy. W pobliżu zadrzewienie o charakterze swobodnym z II poł. XIX w. Od 1939 roku siedziba szkoły ludowej. Warto zwrócić uwagę na singlowy buk oraz reliktowe kasztanowce. W XX w., zapewne podczas ostatniej przebudowy, uzupełniono nasadzenia i utworzono od południa gazon obsadzony kasztanowcami odizolowujący budynek od folwarku. Po wschodniej stronie głównej drogi wiejskiej, vis a vis zadrzewienia przy pałacu znajdują się zabudowania dawnego sołectwa (Erbhof). W centrum miejscowości położony jest niewielki plac.

.


Zobacz pokrewne obiekty :