Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy (gmina Kąty Wrocławskie)
Start
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć kolejne dla tego obiektu. Kliknij na ikonę obiektu lub TUTAJ , aby powrócić do głównego menu.
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
/\
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
   Powstał w 1998 roku w celu zachowania i promocji walorów przyrodniczych doliny rzeki Bystrzycy – jednego z najważniejszych dopływów lewobrzeżnych Odry. Pod względem geograficznym to doskonały przykład doliny rzecznej z w pełni wykształconym korytem, licznymi starorzeczami, terenami bagiennymi i leśnymi. Park ma również na celu ochronę ginących i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Porastają go wysoko cenione łegi i graby, które stanowią 40% obszaru parku, w tym szczególnie wartościowe łegi jesionowo-wiązowe i grądy. W okolicy Zachowic, Czerńczyc i Kamionnej istnieje drugie co do wielkości w Polsce stanowisko lasów łęgowo-olchowych i jesionowych. Wśród drzew występuje dąb szypułkowy, grab, jesion i lipa drobnolistna. Warto też wspomnieć o wiekowych około trzystusetletnich dębach - w okolicy Gniechowic rosną takie cztery pomniki przyrody. Poza tym równie okazy zachowały się w Skałce i Smolcu.

dowiedz się więcej ...
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
bazaa4.info
Szpaler drzew otaczający rzekę Bystrzycę. - Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy (gmina Kąty Wrocławskie)
>>
Szpaler drzew otaczający rzekę Bystrzycę.


Zobacz pokrewne obiekty :